Język polski English Deutsch

Przenośniki zgrzebłowe

Przenośniki zgrzebłowe (zgarniakowe) zwane również redlerami, stosowane są powszechnie do transportu materiałów sypkich. W tych przenośnikach materiał transportowany jest wewnątrz koryta za pomocą zgarniaków mocowanych do łańcucha. Poprzez odpowiedni dobór wymiarów zgarniaków, parametrów kinematycznych oraz wielkości napędu uzyskuje się optymalne i małe wymiary poprzeczne koryta transportowego

Przenośnik zgrzebłowy

Do zasadniczych zalet przenośników zgrzebłowych należą:

  •  małe wymiary gabarytowe przekrojów  poprzecznych dla uzyskiwanych wydajności,
  • szczelny transport (zabezpiecza otoczenie przed zapyleniem, a materiałów przed zawilgoceniem),
  • możliwość pracy w ekstremalnych warunkach (jako wygarniak, pod lejami zasypowymi, w podwyższonych temperaturach, z materiałami mocno ścieralnymi),
  • możliwość dozowania materiału na zasypie,
  • możliwość kształtowania trasy przenośnika w dowolnych układach (poziomy, skośny, łamany).
  • Długość przenośnika zgrzebłowego może sięgać do 40 m. i uzależniona jest od: rodzaju materiału, przebiegu trasy, wydajności, nośności łańcucha, wielkości napędu.

Przenośniki zgrzebłowe poziome mogą być konstruowane jako zwykłe, transportujące nosiwo w jedną stronę po dnie koryta, lub w wykonaniu specjalnym z dnem środkowym i o wysokich członach, transportujące nosiwo częściowo do tyłu, a następnie do przodu.


Zobacz więcej w naszej galerii.

PREFAMET-ZREMB S.A.
44-121 Gliwice, ul. Kozłowska 15/1
www.prefamet.com.pl
Sekretariat:
tel/fax (32) 231 96 81
DZIAŁ HANDLOWY
tel. (32) 231 33 15
tel. (32) 270 40 95
PRZENOŚNIKI
tel. (32) 231 96 81
tel. +48 519 509 361
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
48-316 Łambinowice, ul. Budzieszowicka 7

Produkcja:
tel. (77) 431 11 98
design: invivo.pl engine: larnet.pl
Jesteśmy na Google+
Google+