Bębny

Bębny dostarczone mogą zostać jako samodzielne elementy, jak również jako kompletne zespoły (razem z łożyskami oraz oprawami łożysk).