Magnesy płytowe

Coraz  większą wagę w wielu gałęziach przemysłu przywiązuje się do sprawdzania surowców oraz  produktów pod kątem zawartości kawałków wszelkich metali lub innych obcych zanieczyszczeń mogących powodować uszkodzenie maszyn i urządzeń produkcyjnych, niewłaściwą jakość produktu, a w konsekwencji nawet niezadowolenie Państwa klientów.

Magnesy płytowe


Funkcje

Magnesy płytowe, które można instalować w ramach istniejącego systemu transportowego, pozwalają usunąć cząstki ferromagnetyczne z różnorodnych materiałów (np. produkty spożywcze, plastikowe, chemikalia, drewno, kamień, materiały ceramiczne). Jednocześnie zapewniają pewną i ekonomiczną ochronę urządzeń, dzięki czemu nie zdarzają się wymuszone przerwy w produkcji.

Dzięki instalacji naszych magnesu płytowych Państwa produkt finalny będzie dostarczany bez cząstek żelaza. Ponadto, nasze urządzenia zapobiegną powstawaniu iskier w materiałach, dzięki czemu zredukują Państwo ryzyko pożarów i eksplozji.

Zastosowanie


Magnesy płytowe umożliwiają usuwanie cząstek Fe z takich materiałów jak: ziarno kakaowe, granulaty, kable odpadowe, rozdrobnione opony, poliestry, sucha karma dla zwierząt, złoty pigment, recyklingowany plastik, szkło, płatki zbożowe, mąka, włókna, leki, żwir, zrębki drewniane, kaolin (glinka porcelanowa), ziarna kawy, cukier, i wielu innych.


 Do separowania zanieczyszczeń zawierających żelazo z ciągłego strumienia materiału, np.: na przenośnikach taśmowych, ze swobodnym spadkiem lub poślizgiem, stosuje się magnesy płytowe.