Zamki do Redlera

Dotychczas znane łańcuchy robocze do przenośników zgrzebłowych posiadają jednopunktowe połączenia zamka ze zgrzebłem wskutek czego połączenie to ma charakter przegubowy.
ZAMKI DO TRAS DWU- I TRÓJ-ŁAŃCUCHOWYCH

CHARAKTERYSTYKA

Zamki 14x50 mm do tras dwu-łańcuchowych do następujących typów przenośników:

  • PZ SKAT– 60, PZ SKAT-80 – „SKAT”

zamki 18x64 mm do tras dwu- i trój-łańcuchowych do następujących typów przenośników:

  • PZ SKAT E180 (PZG 180) – „GROTOSKAT“
  • PZP GROT-67B-620 – „ŚLĄSK” –
  • PZP GROT-67B-720 – „SAMSON”
  • PZS ŚLĄSK-67B-620, 642 – „ŚLĄSK”
  • PZS SAMSON-67B-720,742 – „SAMSON”

Zamki 24x86 mm do tras dwu-łańcuchowych stosowanych w odżużlaczach

WYKONANIE I NORMY

Trudnościeralne zamki wykorzystywane są do montowania tras dwu-łańcuchowych –SKAT dla łańcuchów o wymiarach 14x50mm i dwu- i trój-łańcuchowych (GROTOSKAT, ŚLĄSK i SAMSON) dla łańcuchów o wymiarach 18x64mm oraz trasy dwu-łańcuchowej w odżużlaczach dla łańcuchów 24x86 mm. Zamki wykonywane są wg polskich norm PN oraz niemieckiej normy DIN 22253.

Na życzenie klientów opracowujemy projekty technologiczne innych zamków i możliwości ich produkcji.

ZASTOSOWANIE

Przenośniki podścianowe oraz do robót przygotowawczych, odżużlacze.