Instalacje odżużlania

Odżużlanie, a więc zbieranie, schładzanie i kruszenie żużla, a następnie jego transport na składowisko, relizowane jest w oparciu o produkowane przez ELEWATOR Spółka z o.o. wyskokiej jakości urządzenia.

Podstawowym urządzeniem wykorzystywanym w procesie odżużlania jest odżużlacz zgrzebłowy mokry.

Odżużlacz zgrzebłowy składa się z:
- wanny,

- głowicy napędowej z zespołem napędowym,

- głowicy napinającej,

- cięgna zgrzebłowego.

Charekterystyka techniczna odżużlacza zgrzebłowego:
- wydajność Qmax = 60 t/h
- długość: Lmax = 40000mm
- szerokość: Bmax = 2500mm

Rozwiązania techniczne zastosowane w odżużlaczu zgrzebłowym:
- cięgno zgrzebłowe z łańcuchem ogniwowym technicznym nawęglanym,
- zgrzebła z kształtowymi uchwytami umożliwiające szybki montaż i demontaż,
- koła łańcuchowe napędowe i napinające dzielone umożliwiające szybki montaż i demontaż,
- blachy i prowadnice ślizgowe wykonane ze stali trudnościeralnej lub bazaltowe,
- napęd motoreduktorem lub napędem hydraulicznym,
- napinanianie cięgna śrubowo- spreżynowe lub hydrauliczne z kompletną stacją zasilania,
- zbezpieczenie przeciążeniowe po stronie mechanicznej i elektrycznej,
- zabezpieczenie antykorozyjne wg wystepującego środowiska korozyjności.

Wanna w odżużlaczu zgrzebłowym jest dobierana wymiarowo w zależności od potrzeb klienta zarówno na długości użytecznej jak i skośnej. Szerokość wanny jest dobierana w zależności od wymaganej wydajności. Wanna jest wykonywana jako konstrukcja szczelna. Podłoga wanny jest wyłożona blachą trudnościeralną, wykładziną trudnościeralną typu DENSIT lub materiałem na bazie kruszywa bazaltowego.

Głowica napędowa odżużlacza zgrzebłowego umieszczona jest w miejscu wysypu żużla. W skład głowicy napędowej wchodzi wał, koła transportowe, łożyska, koła łańcuchowe, łańcuch i zespół napędowy (przekładnia z silnikiem).

Głowica napinająca z napinaczami śrubowo - sprężynowymi lub hydraulicznymi umieszczona jest po przeciwnej stronie odżużlacza w stosunku do głowicy napędowej i ma za zadanie utrzymanie stałego naciągu cięgna zgrzebłowego.

Cięgno zgrzebłowe odżużlacza składa się z łańcucha górniczego o podwyższonej wytrzymałości, zgrzebeł i połączenia zgrzebła z łańcuchem.

Dysponujemy kompletem części zamiennych do produkowanych przez nas odżużlaczy.

Instalacja odżużlania wymaga często zastosowania również innych urządzeń, takich jak:
- przenośnik cięgnowy / podajnik cięgnowy
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik zgarniakowy / podajnik zgarniakowy
- przenośnik zabierakowy / podajnik zabierakowy
- przenośnik kubełkowy / podajnik kubełkowy / elewator
- przenośnik rewersyjny / podajnik rewersyjny
- przenośnik ważący / podajnik ważący
- wygarniacz,
- transporter,
- kanał zasypowy
- zsyp
- zasyp
- przesyp
- krata wibracyjna
- ładowarka zgarniakowa