Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe (podajniki taśmowe) stanowią grupę urządzeń transportu ciągłego, w których nosiwo przenoszone jest na powierzchni ruchomej taśmy.

Przenośniki taśmowe stosowane są do transportu materiałów sypkich i granulowanych oraz drobnicy paczkowanej i workowanej w poziomie i pod kątem do 20o . Stosując taśmy z progami można uzyskać większe kąty pochylenia przenośnika (do 40o).
Przenośniki taśmowe znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu do prac przeładunkowo- transportowych w magazynach i na składowiskach, na placach budów, w ciągach technologicznych z zakładach przeróbki i eksploatacji materiałów i surowców mineralnych, do transportu urobku i nadkładu w kopalnictwie.

W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA SYSTEMY TRANSPORTU TAŚMOWEGO BUDUJE SIĘ Z:

 

- przenośniki / podajniki taśmowe stacjonarne (poziome, skośne, łamane)
- przenośniki / podajniki taśmowe typu stacjonarnego na podwoziach kołowych i obrotowe
- przenośniki / podajniki taśmowe przestawne (przejezdne)
- przenośniki / podajniki taśmowe o zmiennej długości transportu (podajniki taśmowe wysuwne, przesuwne i obrotowe)

Przenośniki stacjonarne charakteryzują się trwałą zabudową w linii technologicznej. Możemy tu wyróżnić:
 - przenośniki / podajniki taśmowe stacjonarne otwarte typu ciężkiego do transportu kruszyw,
   kopalin i materiałów budowlanych (poziome, skośne, mieszane),
- przenośniki / podajniki taśmowe stacjonarne otwarte typu lekkiego do transportu drobnicy,
  paczek, artykułów żywnościowych (na potrzeby wyposażenia magazynów)
- przenośniki / podajniki taśmowe stacjonarne obudowane.


 

 

 

 

 

 

Podnośniki / podajniki przejazdowo - obrotowe.  Dla specjalnych wymagań linii przenośników taśmowych, wykonywane są przenośniki stacjonarne także w wersji przejazdowej ( PTSj ) oraz przejazdowo – obrotowej ( PTSjo ). Przenośniki te w części transportowej ( zestawy krążnikowe, bębny: napędowe, napinające, dociskowe ) są typowymi przenośnikami stacjonarnymi, które zabudowuje się na podwoziu kołowym, albo na obrotnicy lub na platformie jezdnej z mechanizmem obrotu.

 

 

Przenośniki / podajniki przestawne charakteryzują się samonośną konstrukcją ramy pozwalającą na ich przemieszczanie, lub przetaczanie (z podwoziem kołowym). Nie wymagają trwałego mocowania do podłoża.

 

 

 

Przenośniki / podajniki specjalne. Prefamet Zremb S.A. opracował grupę przenośników taśmowych, w których punkt wysypu można przemieszczać. Nowatorskie rozwiązania oraz różnorodność konstrukcji tych maszyn dają użytkownikowi nowe możliwości i sposoby organizowania prac transportowych.

 

 

Zobacz więcej w naszej galerii.