Przenośniki zgrzebłowe

Przenośniki zgrzebłowe (zgarniakowe) zwane również redlerami, stosowane są powszechnie do transportu materiałów sypkich. W tych przenośnikach materiał transportowany jest wewnątrz koryta za pomocą zgarniaków mocowanych do łańcucha. Poprzez odpowiedni dobór wymiarów zgarniaków, parametrów kinematycznych oraz wielkości napędu uzyskuje się optymalne i małe wymiary poprzeczne koryta transportowego

Przenośnik zgrzebłowy

Do zasadniczych zalet przenośników zgrzebłowych należą:

  •  małe wymiary gabarytowe przekrojów  poprzecznych dla uzyskiwanych wydajności,
  • szczelny transport (zabezpiecza otoczenie przed zapyleniem, a materiałów przed zawilgoceniem),
  • możliwość pracy w ekstremalnych warunkach (jako wygarniak, pod lejami zasypowymi, w podwyższonych temperaturach, z materiałami mocno ścieralnymi),
  • możliwość dozowania materiału na zasypie,
  • możliwość kształtowania trasy przenośnika w dowolnych układach (poziomy, skośny, łamany).
  • Długość przenośnika zgrzebłowego może sięgać do 40 m. i uzależniona jest od: rodzaju materiału, przebiegu trasy, wydajności, nośności łańcucha, wielkości napędu.

Przenośniki zgrzebłowe poziome mogą być konstruowane jako zwykłe, transportujące nosiwo w jedną stronę po dnie koryta, lub w wykonaniu specjalnym z dnem środkowym i o wysokich członach, transportujące nosiwo częściowo do tyłu, a następnie do przodu.

 

Zobacz więcej w naszej galerii.