Przesiewacze wibracyjne

Przesiewacze służą do klasyfikacji lub separacji surowca, na dowolne frakcje w zależności od ilości użytych sit i wielkości ich oczek. Wyposażone są w dwa napędy bezwładnościowe zamocowane w ścianach rzeszota poprzez sztywną stalową belkę Wykonane mogą być w wersji otwartej lub zatkniętej, a w zależności od wymogów procesowych mogą zostać uzupełnione o instalacje domywające, zraszające oraz wspomagające proces oczyszczenia sita.

Przesiewacz wibracyjny

Przesiewacz wibracyjny - rzut
Zastosowanie: Klasyfikator może mieć zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu tj.: wydobywczym (np.: piach, żwir ), materiałów budowlanych (cement, wapno, gips), paszowym, spożywczym. W zależności od produktu, stosowane są różne pokłady sitowe jak np. plecione z drutu, z tworzyw sztucznych lub szczelinowe. Stosowane mogą być również w procesie odwadniania.

Przesiewacz wibracyjny

Przesiewacz wibracyjny

Wykonywane ze stali węglowej lub kwasoodpornej.