Klapy

Klapy odcinające i klapy regulacyjne stosowane są na przewodach zimnego i gorącego powietrza oraz spalin dla kotłów parowych i wodnych, przy których temperatura czynnika przepływającego nie przekracza 400°C przy ciśnieniu 6000 Pa.


Klapy składają się z prostokątnej lub kołowej ramy stalowej, jednego lub wielu ruchomych segmentów oraz dźwigni z cięgnami łączącymi. Na ruchomych segmentach klapy regulacyjnej stosowane są dodatkowo profilowane nakładki z blachy, umożliwiające płynną regulację przepływu czynnika przez klapę przy jej otwieraniu lub zamykaniu. Zmiana pozycji ruchomych segmentów w odniesieniu do ramy klapy odbywać się może tylko w zakresie kąta 90° przy pełnym otwarciu przepływu czynnika przez klapę, przy czym dla klapy regulacyjnej przepływ czynnika jest regulowany w zakresie kąta otwarcia od 0° do 65°.


Zmiana pozycji ruchomych segmentów klapy może odbywać się przez zastosowanie dowolnego siłownika. Każdy ruchomy segment klapy wykonany jest z blach oraz wału z dwoma obrobionymi czopami i zabudowany w ramie klapy poprzez specjalnej konstrukcji łożyska ślizgowe lub zespoły łożysk kulkowych samonastawnych i dławnice uszczelniające. Czopy wałów ruchomych segmentów osadzone są na ramie klapy w obudowach łożysk, przy których stosowane są specjalnej konstrukcji zaciski stożkowe oraz kuliste wkładki ślizgowe wykonane ze specjalnego tworzywa. Podobne wkładki kuliste stosowane są w dźwigniach klap związanych ze sobą regulowanymi cięgnami śrubowymi. Dźwignie klap osadzone są na wystających czopach wałków ruchomych segmentów klapy przy użyciu zacisków stożkowych. Zaciski te umożliwiają szybką i łatwą regulację ustawienia pozycji dźwigni względem osi wału.

Klapy ruchome