Stacje dozowania

Stacja dozowania składa się ze zbiornika stalowego posadowionego na wspólnej konstrukcji podporowej z podajnikiem taśmowym lub wibracyjnym. Zbiornik może być wyposażony dodatkowo w zasuwę ręczną lub mechaniczną sterującą wysokością strugi materiału.

Zastosowanie: Służy do podawania surowca (kruszyw, pospółki piaskowo żwirowej) na przenośnik ciągu technologicznego. Znajdują zastosowanie w przemyśle wydobywczym, cementowym i chemicznym. Zapewnia równomierne podawanie materiału na przenośnik główny, co ułatwia transport i zabezpiecza przed jego nieoczekiwanym przeciążeniem.

Stacja dozowania

Stacja dozowania - rysunek poglądowy

Stacja dozowania - rzut

Stacja dozowania - rysunek poglądowy

Stacja dozowania - schemat


Stacje dozowania produkowane są o różnych wymiarach na indywidualne zamówienia klientów wg potrzeb ruchowych.