Ślimaki

Ślimaki są elementami przenośników ślimakowych stosowanych do transportu materiałów sypkich, drobnoziarnistych, wilgotnych, lepkich, podlegających wymieszaniu.

Standardowe wielkości (średnice) ślimaków to:

  • 100 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 315 mm
  • 400 mm
  • 500 mm
  • 630 mm


Przenośnik ślimakowy

Ślimaki każdej ze średnic różnią się również skokiem, który określany jest podczas konstruowania całego przenośnika ślimakowego. Skok zależy głównie od kąta pracy przenośnika oraz sposobu w jaki przenośnik jest zasilany materiałem.